فرزند روم

 نام کتاب: فرزند روم

نویسنده: میکا والکاری

خلاصه ای از کتاب: این کتاب درباره زندگی مارکوس میباشد مارکوس نجیب زاده رومی همراه دوستش گالوس در ساحل پیاده میشوند و مانع از دزدیدن مارسیا دختر فرمانده رومی توسط قاچاقچیان برده میشود اما کشتی مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفته.

 

دانلود کتاب