جذب مترجم

به این وسیله از علاقه مندان به ترجمه کتاب دعوت به همکاری میکنیم.

علاقه مندان میتوانند با مدیر تیم ترجمه تماس حاصل نمایند.