امسال به احتمال قوی از جایزه نوبل ادبیات خبری نیست

رسانه‌های جمعی سوئد از احتمال حذف جایزه ادبی نوبل در سال جاری خبر داده و آن را به وضعیت درونی این نهاد فرهنگی نسبت داده‌اند. کمیته نوبل این موضوع را تأیید کرده، اما گفته که در این باره هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.

آکادمی نوبل از سال ۱۹۰۱ تا کنون هر سال جایزه ادبی را به یک نویسنده بزرگ اعطا کرده و تنها ۷ بار به علت جنگ یا بحران‌های دیگر از اعطای آن خودداری کرده است.

آکادمی نوبل هم‌اکنون با اتهامات فساد روبروست. گفته می‌شود که یکی از اعضای کمیته از امکانات بنیاد نوبل برای نفع شخصی بهره‌برداری مالی کرده است.

به یکی از اعضای کمیته نیز اتهام سوءاستفاده جنسی وارد آمده است.

اعضای بنیاد نوبل با ابراز تأسف از لطمه‌ای که به حیثیت و شهرت این مؤسسه پراعتبار وارد آمده، ترجیح می‌دهند که امسال ۲۰۱۸ در بخش ادبیات جایزه‌ای اعطا نشود.