نام داستان: هدیه شوم.

نویسنده: ا. افکاری

خلاصه ای از داستان:

زمانی که هدیه ای از جانب آسمان به اهل زمین داده میشود،پرده از اسرار هستی برداشته و تاریخ برای همیشه دگرگون می گردد و پیشگوی اعظم خبر از نابودی بشر می دهد.
در هیاهوی جنگ میان انسان و جن،توطئه ها از میان کینه های قدیمی سر بر می آورند،اما انسان ها چه شانسی در برابر موجوداتی قدیمی و الهه های باستانی دارند.بار دیگر آشوب بر سرزمینی کهن سایه می افکند و این آغازی بر تاریخ تاریکی ست که در آینده هیچ کس آنرا به یاد نخواهد داشت،‌تاریخی پر از نفرت، خون، جنون و نقشه های شو
م

لینک دانلود

تاپیک داستان در انجمن:اینجا