نویسنده : ایزاک آسیموف

مجموعهٔ بنیاد نام مجموعه‌ای ۷ جلدی از ایزاک آسیموف است که مشهورترین مجموعهٔ  علمی – تخیلی خوانده شده‌است. داستان این مجموعه به ترتیب زمان انتشار پیش نمی‌رود، بلکه آسیموف ابتدا جلدهای سوم (بنیاد)، چهارم(بنیادو امپراتوری) و پنجم (بنیاد دوم) را نوشت و سپس با وقفه‌ای طولانی مدت و بر اثر اصرار خوانندگان جلدهای ششم (لبه بنیاد) و هفتم (بنیاد و زمین) را به آن افزود. پس از آن با وقفه‌ای نسبتاً طولانی جلد اول مجموعه (سرآغاز بنیاد کهکشانی) و در نهایت نیز اندکی پیش از مرگش جلد دوم (پیشبرد بنیاد) را نوشته‌است.

آسیموف داستان‌های بلند و کوتاه بسیاری نگاشته‌است و می‌توان به جرأت گفت، مهم‌ترین آثار او کتاب‌ها و داستان‌هایی هستند که به نام مجموعهٔ بنیاد شناخته می‌شوند. کتاب‌های اصلی مجموعهٔ بنیاد هفت جلد هستند، که  میتونید از لینکهای زیر دانلود کنید.

  1. سرآغاز بنیاد کهکشانی
  2. پیشبرد بنیاد کهکشانی
  3. بنیاد (ظهور امپراطوری کهکشان‌ها
  4. بنیاد و امپراطوری (جنگ امپراطوری کهکشان‌ها در ترجمهٔ فارسی)
  5. بنیاد دوم (سقوط امپراطوری کهکشان‌ها در ترجمهٔ فارسی)
  6. لبه بنیاد
  7. بنیاد و زمین