نام کتاب: اربابان زمین

نویسنده: مرتضی

خلاصه ای از داستان:
درحال تبدیل به چه موجودی هستم؟…سلاحی برای کشتن؟…برای شکار قاتلی که هویتش برایم نا مشخص است!؟ موجودی که رسیدن به او همانند تجربه یک رویای زیبا، یک روز خوش، برایم دست نیافتنی ست…
هیولای درونم مرا به تاریکی کشانده و رهایم نمی کند… مدت زیادیست که از نور حقیقی گریزانم…
سرنوشتی عجیب!… صدای نفس های مرگم را می شنوم! نزدیکتر می شود… تشنه و بی قرار است!…
آیا در پایان به آرامش خواهم رسید؟

لینک دانلود:

فصل ۰تا ۱۹

فصل بیستم

فصل بیست  و یکم

فصل بیست و دوم

تاپیک داستان برای ارتباط مستقیم با نویسنده: اینجا